top of page

våre prosjekter

Vi jobbar prosessorientert og arbeider med utfordrande spørsmål i kunsten på laboratorievis; Med djup undring og kjærleik til materialet, presisjon, eksperimentvilligheit, stille og trekkje hypoteser, prøve og feile, alltid stille spørsmål, gå i dialog. Våre metodar er kunstutøving, eksperiment og refleksjon ved hjelp av klaver, elektronics og biinstrument.

For kvar prosjekt inviterar vi nye kunstnare inn i våre utforskningar. Ynskjer du å samarbeide med oss - ta kontakt!

Sanatorium of sound (2024)

Frå vår konsert på Sanatorium of Sound i Sokołowsko, Polen.

AC8EE445-C036-41DF-BA93-F3CEB3A70697_1_105_c.jpeg
70F4BF36-225F-438A-8E2D-C7C45CD865DF_1_1
F9526710-FF17-4336-BF0F-AC656F9CA5D5_1_105_c.jpeg

Foto: Michalina Kuczyńska

Cell conversation (2023)

Utklipp frå VRANG sin konsert på Kafe Hærverk. Visuals av Nora Klungresæter

contacting memories (2023)

I:       common ground

II:      repeating

III:     vibrating communication

IV:    cell conversations

V:     cradle to sleep

VI:    deja vu

Fremføring på Kafe Hærverk under Samtidsmusikkpub

Danser: Carl Aquilizan 

Vokal: Hanna Asefaw

grenser (2022)

Det kan strekke seg fram og tilbake
Noen ganger kjenner jeg det helt inntil
og da kjenner jeg pulsen
Dunke
Som å være i et vakum uten luft
Håper,
venter på at noe skal skje
i det jeg plasserer foten ned
og håper at verden fremdeles er med 
meg
for når var jeg på den andre siden
sannheten er at jeg ikke tør (x3) 

sannheten er at jeg ikke tør å forelske meg i det grenseløse

how to speak to the air (2021)

Verk skrive av Janne-Camilla Lyster frå Koreografiske poesi (2019).

Komposisjon skrive av Susanne Xin, og vidareutvikla saman med Nora Klungresæter og Johanna Orellana. 

 

Nora Klungresæter - Klaver

Johanna Orellana - Fløyte

Susanne Xin - Klaver

1. utkast

bottom of page